Products

eValuasi package

performance appraisal software

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์บนเว็บ โดยพนักงานทำการประเมินตัวเอง หรือหัวหน้างานทำการประเมินพนักงาน แล้วส่งต่อไปยังหัวหน้าระดับถัดไปเพื่อทำการประเมินต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ระบบได้กำหนดไว้

โดยซอฟต์แวร์นี้ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องการให้ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้

Why eValuasi?

 • System Flexible: มีเครื่องมือในการกำหนดขั้นตอนในการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ โดยทำงานในลักษณะของ Workflow ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขของ Workflow ได้เอง
 • High performance: ผ่านการทดสอบโดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างเสถียรไม่มีข้อผิดพลาด
 • Easy to use: ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานผ่าน Web Browser ทั้งหมด จึงง่ายต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะใช้ Internet browser เป็นอยู่แล้ว และไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย
 • Unlimited to evaluate: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้งในการประเมินต่อปี
 • Reduce your appraisal cost: ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมักจะมีราคาแพง และยากต่อการ Support
 • Life Time warranty: ให้การรับประกัน ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบตลอดอายุการใช้งาน
 • Our Experience: ทีมงานเรามีประสบการณ์โดยตรงกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้มาอย่างยาวนาน

SaaS eValuasi

SaaS ย่อมาจากคำเต็มว่า “Software as a service”หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ODS “on-demand software” ซึ่งหมายถึง รูปแบบการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ โดยที่ตัวซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์นั้น จะฝากไว้ที่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์ได้ ด้วย browser โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบหรือตัวซอฟต์แวร์ใด ๆ ไว้ในเครือข่ายของตัวเองเลย เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้แล้ว

ข้อดีหลัก ๆ ของการใช้บริการในรูปแบบของ SaaS คือ ผู้ใช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่าย ในส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นต้น ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ และตัวระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้อย่างมาก และการใช้งานยังจะสามารถใช้งานที่ใด เมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

เนื่องจากเราเล็งเห็นข้อดี ของการใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ SaaS ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ในระดับ enterprise ได้ง่ายและประหยัดขึ้น เราจึงได้เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยรูปแบบการให้บริการของเรา มีดังนี้

การเข้าถึงซอฟต์แวร์

แจ้งความจำนงขอใช้บริการ SaaS eValuasi พร้อมระบุชื่อที่จะให้ทางเรากำหนดเป็นชื่อซอฟต์แวร์ของท่าน เช่น บริษัท เนทีฟซอฟท์ จำกัด ต้องการใช้งาน SaaS eValuasi โดยขอใช้ชื่อ NS ท่านจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของท่านได้ โดยใช้ browser เข้าไปที่ http://ns.evaluasi.biz

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. แจ้งความจำนงขอใช้บริการ SaaS eValuasi ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ sales@nativesoft.co.th พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่
  • ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ และอีเมล์
  • ชื่อที่ต้องการให้ตั้ง ในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ เช่น Nativesoft co., ltd. ตั้งว่า ns เข้าใช้งานผ่าน URL: http://ns.evaluasi.biz
  • จำนวนพนักงานที่จะต้องถูกประเมิน (แบบฟอร์มการประเมินของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในระบบ)
  • จำนวนผู้ใช้งานในระบบ (ผู้ที่ต้อง Login เข้าระบบ)
  • จำนวนครั้งการประเมินต่อปี
 2. รอรับใบเสนอราคาจากทางเรา (Quotation)
 3. ลูกค้าเซ็นยืนยันการสั่งซื้อ หรือ ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ส่งกลับมาทางเรา
 4. ทางเราดำเนินการติดตั้ง และแจ้งกลับไปยังลูกค้าให้เข้าใช้งานระบบได้ภายใน 1 วันทำการ
 5. ระบบสามารถใช้งานได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่ http://www.evaluasi.biz

Comments are closed.